Hep Kitap Yayınevi Fiş Hep Kitap Yayınevi  Katalog
Ana Sayfa Çizerlerimiz Yabancı Çizerler Christina Christoforou
Christina Christoforou
PAYLAŞ:

Christina Christoforou

Christina Christoforou Londral› bir çizer ve sanatç›d›r. Camberwell College of Arts’tan yüksek lisans derecesini ald›€› Birleflik Krall›k’a yeniden yerleflmeden önce Yunanistan’da sanat direktörlü€üne bafllad›. The New York Times, Penguin Publishing ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosu için çal›flmalarda bulundu. ‹letiflim tasar›m› konusunda e€itmenlik yapt›. Kitaplar› aras›nda Whose Hair? (2010) bulunuyor.

Çizerin yayınevimizden çıkan kitapları

İşte Gaudi
İşte Gaudi
Yazar: Mollie Claypool
Çizer: Christina Christoforou
Çevirmen: Deniz Öztok
İşte Bacon
İşte Bacon
Yazar: Kitty Hauser
Çizer: Christina Christoforou
Çevirmen: Eylül Cavaç
İşte Leonardo da Vinci
İşte Leonardo da Vinci
Yazar: Joost Keizer
Çizer: Christina Christoforou
Çevirmen: Aydın Baran Gürpınar

E-Bülten'e Kayıt Olun!

Top